INFO & REGLEMENT

COVID-19 
Hoogstwaarschijnlijk zullen er vanuit de overheid extra maatregelen geëist worden om het festival te kunnen betreden. Kosten voor eventuele toegangstesten zullen worden doorberekend aan de bezoekers.

ENTREEKAARTEN EN CONSUMPTIEMUNTEN
Alleen entreekaarten verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd. Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Eenmaal gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
Kinderen onder de 16 jaar oud zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

In de voorverkoop kunnen consumptiemunten gekocht worden tegen een gereduceerde prijs. In de voorverkoop kost een consumptiemunt € 2,35. Tijdens de BarberQ kost een consumptiemunt € 2,75. Eten en drinken kan alleen gekocht worden met een consumptiemunt. Wanneer je tijdens BarberQ nog consumptiemunten over hebt van de huidige editie dan kun je deze inleveren voor € 2,25. Gekochte consumptiemunten zijn niet meer geldig op volgende edities en verliezen hun waarde om 01:00 uur (eindtijd BarberQ)

PARKEREN
Parkeren kan op het nabijgelegen door ons aangegeven parkeerterrein. De toegangsweg voor het festival terrein is enkel met de auto toegankelijk voor muzikanten. Voor minder validen is er de mogelijkheid om voor de entree afgezet te worden. Parkeren is op eigen risico!

ETEN EN DRINKEN
Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het festival terrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na het festival niet terug gegeven. Personen welke zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een polsbandje. Met dit bandje kunnen ze alcoholische drankjes bestellen. Bezoekers die niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn en zich ook niet als zodanig kunnen legitimeren krijgen geen polsbandje. Zonder polsbandje is het verboden om alcoholische drankjes te nuttigen. Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het festivalterrein verwijderd. Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder 18 jaar. Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden van het festivalterrein verwijderd. Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder. Het is verboden om plastic bekers en snack bakjes mee buiten het festivalterrein te nemen.

REGLEMENT
Het BarberQ festivalterrein omvat:
De toegangsweg, parkeerplaats en het festivalveld.

Het betreden van het BarberQ festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festival terrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel. Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Geweld en agressie worden niet getolereerd. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden. Het is niet toegestaan zonder toestemming van CCB Music & Events Foundation folders of andere promotionele artikelen uit te delen. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend. Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.

TOEGANG
Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het festival terrein. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festival terrein zonder opgaven van reden. De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festival terrein te verlaten. Op gronde van uw gedrag op het festival terrein en/of openbare weg rond het festivalterrein en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel u te alle tijden de toegang weigeren.

Wij hebben geen leeftijdsgrens; iedereen is welkom. Wel dienen personen onder de 16 onder begeleiding van een volwassenen binnen te komen. Iedereen dient voor de zaterdag een ticket te kopen. We maken geen verschil in entreeprijs qua leeftijd.

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
CCB Music & Events Foundation, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Copyright © 2021 | Audioman door Catch Themes